Aktualności. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej

Aktualności, psychiatra opole, psycholog opole

 

Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej w Opolu
zaprasza na cykl seminariów monograficzno - klinicznych. :


Tematem seminarium są zjawiska i koncepcje psychoanalityczne, które ujmują najwcześniejsze aspekty rozwoju tożsamości. Podczas zajęć zapoznamy się z wczesno-dziecięcymi konfliktami, które pojawiają się w praktyce klinicznej w niewerbalny sposób lub poprzez rozegrania w działaniu. Rozpoznawać będziemy wczesne mechanizmy rozwoju w przeniesieniu oraz zapoznamy się z technikami ich interpretowania.

Styczeń 2016


O podstawach tworzenia się tożsamości


D.W. Winnicott „ Pojęcie zdrowej jednostki” w D.W. Winnicott Dom jest punktem wyjścia

D.W. Winnicott „ Lustrzana rola matki i środowiska w rozwoju dziecka” w D.W.Winnicott Zabawa i Rzeczywistość


Luty 2016


O podstawach tworzenia się tożsamości


J. McDougall „ Matryca somatopsychiczna” w Teatry Ciała

J. McDougall „ O psychicznej deprywacji” w Teatry Ciała


Marzec 2016


Wczesne mechanizmy rozwojowe i ich zakłócenia


D.W. Winnicott „ Obiekty przejściowe i zjawiska przejściowe” rozdz 1 z D.W. Winnicott „ Zabawa a Rzeczywistość” wyd, Imago 2011

D.W. Winnicott „ Śnienie, fantazjowanie i życie. Historia przypadku ilustrująca pierwotną dysocjację” rozdz 2 z D.W Winnicott „ Zabawa a Rzeczywistość” j.w.


Kwiecień 2016


Wczesne mechanizmy rozwojowe i ich zakłócenia


J. McDougall „ Archaiczne seksualności i związki ciała z psychiką” rozdz 7 z J. Mc Dougall Wiele Twarzy Erosa . Psychoanalityczne Badanie Ludzkiej Seksualności. Wyd. Oficyna Ingenium 2014

J. Mc Dougall; „ Zapachowe self i skórne self” rozdz 8 z j.w.

Lektura dodatkowa

J. McDougall „ Od milczenia ciała do słów psychiki” rozdz 9 z j.w.


Maj 2016


Zaburzenia wczesnej tożsamości

Malher, M. Autyzm i symbioza – dwa wczesne zaburzenia tożsamości.

Tustin, F. Autystyczne kształty.

Tustin, F. Autystyczne obiekty.


Czerwiec 2016


Stan umysłu niemowlęcia według Melanie Klein


Klein, M. (1952/2007). Kilka wniosków na temat emocjonalnego życia niemowlęcia. W: Zawiść i wdzięczność. Pisma, tom III. Gdańsk: GWP

Klein, M. (1958/2007). O rozwoju funkcjonowania psychicznego. Tamże.


Wrzesień 2016


Stan umysłu niemowlęcia według Melanie Klein


Segal, H. (2005). Fantazja. W: Wprowadzenie do teorii Melanie Klein. Gdańsk GWP.

Segal, H. (2005). Pozycja paranoidalna-schizoidalna. Tamże.

Segal, H. (2005). Pozycja depresyjna. Tamże.


Październik 2016


Freud: Przypadki kliniczne


Freud, Z (1905<1901>). Fragment analizy pewnej histerii. W: Freud, Z. Histeria i lęk, KR, 2001

Freud, Z (1909). Analiza fobii pięciolatka. (Mały Hans). W” Freud, Z. Dwie nerwice dziecięce, KR, 2000


Listopad 2016


Przekaz międzypokoleniowy


Lektury zostaną podane w późniejszym terminie


Grudzień 2016


Amerykańska teoria relacji z obiektem


Model rozwoju i jego zaburzeń w/d H. Kohut

Model rozwoju i jego zaburzeń w/d O. Kernberg

Lektury zostaną podane w późniejszym terminie

Zajęcia prowadzą:
Ewa Sobczak
Licencjonowany psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytical Association. Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Michał Gąsior
Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Kandydat w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.


Seminaria odbywać się będą w soboty, raz w miesiącu w godzinach : 11.00 -16.00. Deklaracja uczestnictwa w danym seminarium oznacza zgłoszenie swojego udziału w całej ilości spotkań przeznaczonych na omawianie danego obszaru psychopatologii.


Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej w Opolu, ul. Krawiecka 14-16 m. 1, począwszy od stycznia 2016 r.


Szczegłowych informacji udziela: Anna Gębczak e-mail: anna.gebczak@gmail.com tel: 510710752 Aktualności. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, psychoterapia opole, psychiatra opole, psycholog opole

Aktualności. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, psychoterapia opole